ALES'ten kimler muaftır?

Öğretim elemanı kadrolarına atanabilmek için genel şart olan ALES'ten kimler muaftır ? İşte bütün yönleriyle ALES muafiyeti...

Bilindiği gibi, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in "Genel Şartlar" başlıklı 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinde "Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak" hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm doğrultusunda, mezkür yönetmeliğin kapsamında olan;

-Öğretim Görevlisi,

-Araştırma Görevlisi,

-Okutman,

-Uzman,

-Çevirici,

-Eğitim-Öğretim Planlamacısı,

Avrupa Ülkelerinde Görevlendirilecek Öğretmenlerin Seçme Sınavı Kılavuzu 2017

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce 2017 yılında yurt dışında (Almanca,Fransızca ve İtalyanca Konuşulan Avrupa ülkelerinde) görevlendirilecek öğretmenlerin seçme sınavı duyurusu.

Başvuru kılavuzu için tıklayınız...

Ek-1 Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu , Ek-2 Başvuru Formu ve Ek-3 Dilekçe Örneği için tıklayınız.

YÖKDİL, TUS ve DUS için de kullanılabilecek mi?

YÖK Başkanı Yekta Saraç, YÖKDİL sınavının TUS ve DUS sınavı için de kullanılacağını belirtti.

YÖK Başkanı'nın Twitter'dan yaptığı açıklama

YÖKDİL'in kapsamı genişliyor... Yükseköğretim tarihinde ilk kez "alana özgü" dil sınavı olan YÖKDİL, artık TUS ve DUS için de kullanılabilecek.

İngilizce dil eğitiminde en ucuz ülke hangisi?

Yurt dışında İngilizce dil eğitiminin en pahalı adresi aylık 3 bin 375 dolar ile İngiltere, en ucuzu ise 2 bin 70 dolarla Kanada oldu.

Yurt dışı eğitim fuarları düzenleyen Akare, İngilizce'yi yurt dışında öğrenmek isteyenler için bir maliyet araştırması yaptı.

Buna göre Akare'nin eğitim ücreti ile konaklama ve yaşam masraflarının ele alındığı "Yurtdışında İngilizce Dil Eğitiminin Maliyeti Araştırması"nda, İngilizce dil eğitiminin en pahalı olduğu adres İngiltere çıktı.

Eğitim ücreti, konaklama ve yaşam masrafları dahil edildiğinde dil eğitiminin aylık 3 bin 375 doları bulduğu İngiltere'yi, 3 bin dolar ile Güney Afrika ve İrlanda takip etti.

Bu ülkelerin hemen arkasından 2 bin 800 dolar ile Malta, 2 bin 750 dolarla da ABD geldi.

ABD'de konaklama ve yaşam masrafı aylık 2 bin dolar

Yabancı dil tazminatı kimlere ödenir?

15 Nisan 1997 Başbakan Onayıyla yürürlüğe giren "Yabancı Dil Tazminatının Miktarlarına İlişkin Esaslar"ın 3 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasına göre;

-Hakim ve savcılar,

-Mülki idare amirleri,

-Dışişleri Bakanlığı meslek memurları,

-Daire Başkanı ve daha üst yönetim görevlerinde bulunanlar (Türk Silahlı Kuvvetleri için yarbay ve daha üst rütbelerde bulunanlar),

-Üniversite öğretim elemanları,

-Öğretmenler,

-Mütercim ve tercümanlar için,

Yabancı dil tazminatının ödenmesi için bir onay gerekmemektedir.

Ancak, yukarıda belirtilen görevlerden haricinde çalışan kamu görevlilerinin Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında belirtilen düzeylerde puana sahip olmaları halinde yabancı dil tazminatı alabilmeleri için personelin yabancı dil bilgisinden görevinde yararlanıp yararlanılmadığına dair ita amirlerinden onay alınması şartı koşulmuştur.

Yabancı dil tazminatı nasıl alınır?

Memurları bildikleri dile göre yabancı dil tazminatı alıyor. Peki yabancı dil tazminatı nasıl alınır?

Kamu çalışanlarının bazılarına; bildikleri yabancı dillere, bu dilleri bilme seviyelerine ve görevleri sırasında yabancı dil bilgilerinden yararlanma durumuna göre Yabancı Dil Tazminatı ödenir.

YABANCI DİL TAZMİNATINDAN YARARLANABİLECEK OLANLAR

Aylıklarını;

*657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

*926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu,

*3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu,

*3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu,

*2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu

*2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

hükümlerine göre aylık almakta olanlar (kadro karşılığı sözleşmeli personel dahil), gerekli koşulları taşımaları şartıyla Yabancı Dil Tazminatından yararlanabiliyorlar.

DİL TAZMİNATI ÖDEMESİNE ESAS YABANCI DİLLER

Yabancı dil tazminatı dilekçe örneği

......................................... GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

........................... DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

{Tarih}

2017-YDS Sonbahar Dönemi Yabancı Dil Sınavı’nda, ilgili ekte görüldüğü üzere İngilizce dilinden C düzeyinde 75,00 puan aldım.

Bu sonuca göre 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 2. maddesi gereği hak ettiğim dil tazminatımın tarafıma verilmesini arz ederim.

{Ad Soyad}

Sicil No: {SicilNo}

Telefon: {TelefonNumarası}

EK-1: Sınav Sonuç Belgesi

--------------------------------------------------------------------------

Yabancı Dil Tazminatı Kanun Maddesi

Yabancı dil tazminatı kaç yıl geçerli?

Yabancı Dil Tazminatı Nasıl Alınır ? Kaç Yıl Geçerlidir ? Hangi Diller İçin Dil Tazminatı Ödenir ? Yabancı Dil Tazminatı Kimlere Ödenir ?

Devlet Memurları Kanununa ve diğer personel kanunlarına tabi olarak çalışan kamu personellerine , yabancı dil bilgi düzeyleri ve görevleri sırasında yabancı dil bilgilerinden yararlanılıp yararlanılmama durumu değerlendirilerek Yabancı Dil Tazminatı ödenmektedir.

Yabancı Dil Seviyesi Nasıl Tespit Edilir ? Hangi Sınavlar Geçerlidir ?

Yabancı dil tazminatı yönetmeliği yayımlandı

4 Ocak 2013 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 28518

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’ndan:

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE BELİRLEME USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen kapsama dahil personele, tazminat ödenecek yabancı dillerin tespiti ve yabancı dil sınavlarının düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususları düzenlemektir.

Kapsam

Dil tazminatı 2018 ne kadar?

Devlet memurlarına, 2018 yılının ilk altı ayında ödenecek yabancı dil tazminatının aylık net miktarı haberimizde. Kamu personeline yabancı dil tazminat ödenen diller ve dil bilgi seviyeleri nasıl?

Devlet memurlarına, 2018 yılının ilk altı ayında ödenecek yabancı dil tazminatının aylık net miktarı haberimizde. Kamu personeline yabancı dil tazminat ödenen diller ve dil bilgi seviyeleri nasıl?

Bildikleri yabancı dil ve bu dili görevleri sırasında kullanma durumlarına göre kamu görevlilerine ödenen tazminatın miktarı 2018 yılı Ocak ayından itibaren 1 TL ile 5 TL aralığındaki tutarlarda artacak.

YÖKDİL Sınavı hangi dillerde yapılacak?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, "YÖKDİL, bir hafta içinde 50 bine yakın başvuru aldı. Çalışmalarımız içinde gerçekten gurur duyduğumuz bir proje olacak." dedi.

Saraç, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile üniversitelerin mühendislik ve teknoloji fakültelerinin dekanları, fen bilimlerinin enstitü müdürleri, Türk bilim dünyasının önemli enstitülerinin yetkilileri ve akademik birim yöneticilerinin katılımıyla YÖK Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantının açılışında, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı'na başvurular hakkında bilgi verdi.

TOEFL, PTE, TestDaF gibi sınavlarda puanı olanlara yabancı dil tazminatı ödenir mi?

Bu yazımızda, devlet memurlarından belirli oranlarda yabancı dil bilgisine haiz olanlara her ay ödenen yabancı dil tazminatları ile ilgili kapsamlı bir açıklama yapacağız.

YABANCI DİL TAZMİNATININ YASAL MEVZUATI NEDİR ?

Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personele, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamında yabancı dil tazminatı ödenmektedir.

HANGİ DİLLERE TAZMİNAT ÖDENMEKTEDİR ?

e-ALES Deneme 2017/1 Sınav Sonuçları Belli Oldu

28 Ocak 2017 tarihinde uygulanan e-ALES Deneme Sınavının değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Sınav sonuçları, 01 Şubat 2017 tarihinde saat 18:40'tan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır. Adaylar sınav sonuçlarını belirtilenen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

Sınav Sonuçları

e-ALES Deneme Sınavına Giriş Belgeleri Yayımlandı

28 Ocak 2017 tarihinde saat 14:30’da uygulanacak olan e-ALES Deneme Sınavına (e-ALES Deneme 2017/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edineceklerdir.

e-ALES Deneme Sınava Giriş Belgeleri İndir

DİKKAT! Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, işlem kâğıdı ve peçete ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyecek sınava binasına alınmayacaktır.

Sınav binasına en geç saat 14:15'e kadar giriş yapınız. Bu süreden sonra sınav binasına giriş yapılamayacaktır.

e-ALES'e başvuru nasıl yapılır?

Bu tip sınavlara başvurulardaki en önemli sorunlardan biri başvuruların çok kısa sürede bitmesidir. Bununda en önemli sebeplerinden biri sınavın sadece Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-sınav uygulama binalarında yapılması ve sınav kontenjanın sınırlı olmasıdır. Ancak, Ankara'da açılan büyük e-sınav merkezi sonrası başvurular başlar başlamaz kontenjanların dolacağını düşünmüyoruz. Ancak, tedbirli olmak açısından başvuru işlemleri için aşağıdaki tavsiyelerimizi okumanızı öneriyoruz :

- Sınava başvurular saat 14.00'te başlamaktadır. Bu saatten yaklaşık 15 dakika önce ÖSYM'nin sitesinde yer alan ÖDEME İŞLETİM SİSTEMİNDE başvuru ekranına girdikten sonra sürekli F5'le sayfayı yenileyerek e-ALES sınavının sistemde gelmesini beklemelisiniz.

Eşleşen İçerik

..