ALES Sonuçları Kaç yıl Geçerli?Sınava kaç kez girilebilmektedir ve sınav kaç yıl geçerlidir? Kasım ayında sınava giren bir aday Nisan dönemi ve onu takip eden diğer dönemlerde de sınava gerebilir. Bu konuda bir sınırlama yoktur.

Sınav 3 yıl süreyle geçerlidir. Geçmiş yıllarda geçerlilik süresi 2 yıl olan ALES sınavı 31.07.2008 tarihinde resmi gazetede yayınlanan duyuruya göre 3 yıla çıkarılmıştır.

ALES Sınavına kimler başvurabilir?

Sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler. ALES'e yabancı uyruklular da girebilecektir.Üniversite alım yaparken ALES'ten başka sınav uygulayacak mı?

Hangi lisansüstü programlara hangi puan türünde ve en az kaç puan almış adayların kabul edileceği ile ayrıca bir sınav yapılıp yapılmayacağı yükseköğretim kurumları tarafından karara bağlanacak ve adaylara bu kurumlar tarafından duyurulacaktır.

Kimler bu sınavdan muaftır?

Tıpta uzmanlık eğitimine hak kazananların araştırma görevlisi kadrosuna atanmalarında, bu sınav ile yükseköğretim kurumlarınca yapılacak giriş sınavlarına katılma şartı aranmaz.

Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek uzmanlık alanlarına açıktan ya da naklen atanacak öğretim görevlileri merkezi sınavdan muaftır. Ancak; Bu statüde meslek yüksekokullarına atananlar, meslek yüksekokullarının uzmanlık alanları dışındaki Üniversitelerin ya da yüksek teknoloji enstitülerinin bir birimine görevlendirilemez ve atanamazlar.

Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlara alınacak yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora öğrencilerinden ALES'e girmiş olma koşulu aranmaz.

Mecburi hizmet yükümlülüğü olmaksızın, kendi imkânlarıyla yurt dışında lisansüstü öğrenim göreceklerin bu sınava girme zorunluluğu bulunmamaktadır.