ALES'te Başarılı Olmak için Kaç Puan Almak Gerekir?ÖSYM’nin yayınladığı ALES başvuru kılavuzuna göre, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı istenilmeyen tezsiz yüksek lisans programları haricindeki lisansüstü programlara öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınav sonuçları kullanacak. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir

ALES sonuçları kaç yıl geçerli?

ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerli olacak.

ALES puan katsayı hesaplama tablosu