e-ALES'e giren ilkbahar ve sonbahar ALES'e girebilir mi?

Bunun için engelleyici bir hüküm veya açıklama bulunmamaktadır.

e-ALES'te sınav ücreti ne kadar olur?

Yaklaşık iki yıldır uygulanmakta olan e-YDS için belirlenen başvuru ücreti 200 TL'dir.

e-ALES'te de rakamın aynı olacağını düşünüyoruz.

e-ALES için kontenjan ne kadar belirlenir?

Bu yılın ilk e-YDS sınavı için Ankara'da 4000, İstanbul'da 431 ve İzmir'de 72 kişilik sınav kontenjanı belirlenmişti. Elektronik ortamda yapılacak olan ALES'e talep fazla olabileceğinden Ankara için sınav kontenjanının 5000'e çıkartılabileceğini tahmin ediyoruz.

e-ALES hangi illerde yapılacak?

ÖSYM'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de olmak üzere üç elektronik sınav merkezi bulunmaktadır. Bunlardan özellikle Ankara'da geçen yılın sonunda faaliyete alınan Esenboğa Elektronik Sınav Merkezinin kapasitesi çok fazladır. Burada aynı anda 5 bin adayın elektronik sınava girmesine olanak sağlayan bir hizmet verilmektedir.

e-ALES'te sınav süresi değişir mi?

Bilindiği üzere, 120 soruluk ALES'te daha önceden 150 dakika veriliyor ve sınavda adayların süre konusunda şikayetleri gün geçtikçe artıyordu.

Bunun üzerine 18 Aralık 2016 tarihinde yapılan Sonbahar ALES'le birlikte sınav süresi 150 dakikadan 180 dakikaya çıkartıldı. Dolayısıyla, ilk defa elektronik ortamda yapılacak bu sınavda da süre değişmeyecektir.

e-ALES ile ALES arasında fark var mıdır?

Sınavın elektronik ortamda uygulanması ve sınav ücretinin daha fazla olması hariç e-ALES ile ALES arasında hiçbir fark yoktur. e-ALES'te güz ve bahar dönemi olarak yıllardır uygulanan ALES gibi sonuçlarının açıklandığı günden itibaren 3 (üç) yıl geçerli olacaktır.

ÖSYM tarihinde ilk defa e-ALES yapacak

ÖSYM resmi twitter hesabından 11 Ekim 2016 tarihinde yapılan açıklamada, 2017 yılında iki kez olmak üzere e-ALES yapılmasının planlandığı ifade edilmişti.

ÖSYM resmi twitter hesabından 11 Ekim 2016 tarihinde yapılan açıklamada, 2017 yılında iki kez olmak üzere e-ALES yapılmasının planlandığı ifade edilmişti.

Bu açıklamadan bir hafta sonra ÖSYM 2017 yılında yapacağı sınavlara ilişkin takvimi ilan etti. Söz konusu takvime göre ÖSYM bu yıl iki defa e-sınav merkezlerinde elektronik ortamda ALES yapacak.

Bu kapsamda, Elektronik Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (e -ALES 2017/1) ilk olarak 11 Şubat 2017 tarihinde ÖSYM e-sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olup, sonuçlar ise aynı gün ilan edilecektir.

2017 YILI e-ALES ve ALES SINAV TAKVİMİ

2017 e-ALES başvuru ve sınav takvimi yayımlandı mı?

2017 e-ALES Deneme Sınavı, 28 Ocak 2017 tarihinde uygulanacak olup e-ALES Deneme Sınavı sonuçlarının değerlendirilmesi işlemleri sonrasında 2017 e-ALES için yeni başvuru ve sınav takvimi ilan edilecektir.

2017 e-ALES başvuru ve sınav takvimi indirmek için tıkla

A Grubu Kadrolar için hesaplanan puan türlerinden YDS ağırlıkları çıkarıldı

Bilindiği üzere, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 6’ncı maddesi uyarınca KPSS’de yer alacak konular ile testler ve bunların ağırlıkları, puan türleri ve hesaplama yöntemi gibi KPSS’nin usul ve esasına ilişkin hususlar Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından müştereken belirlenmektedir.

Söz konusu hüküm doğrultusunda, A Grubu Kamu Personel Seçme Sınavında gerekli görülen birtakım düzenlemelerin yapılabilmesi için, 2016 KPSS puan türlerinin A Grubu kadrolara başvuru açısından geçerlilik süresi bir yıl olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda, 2017 yılında KPSS ile olarak şu değişikliklerin yapılması kararlaştırılmıştır:

A Grubu Kadrolar için yapılan alan sınavından Ekonometri testinin çıkarılması

e-ALES deneme sınavı ücretleri ne kadar?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Demir: ALES, 11 Şubat'ta ilk kez elektronik ortamda yapılacak. Adayların sisteme aşinalık kazanması amacıyla 28 Ocak'ta 'e-ALES Deneme Sınavı' yapacağız. Aynı zamanda kendini denemek isteyen adaylar için bir imkan oluşturuyoruz. ÖSYM'nin bir sınav için deneme yaptığı ilk uygulama olacak.

Başvuru İçin Tıklayınız.

) - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) 11 Şubat'ta ilk kez elektronik ortamda yapılacağını belirterek, "Adayların sisteme aşinalık kazanması amacıyla 28 Ocak'ta 'e-ALES Deneme Sınavı' yapacağız" dedi.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 Şubat'ta ALES'in ilk kez e-sınav ortamında gerçekleştirileceği hatırlattı.

e-ALES Deneme Sınavına başvurular nasıl yapılacak?

e-ALES Şubat 2019 tarihinde elektronik ortamda yapılacağından, isteyen adayların sisteme aşinalık kazanmasını sağlamak için Ocak 2019 tarihinde Ankara’da Esenboğa e-Sınav Merkezi’nde saat 14:30'da “e-ALES Deneme Sınavı” uygulanacaktır.

e-ALES Deneme Sınavına başvurular, Ocak 2019 tarihleri arasında aşağıda bağlantısı sunulmuş olan https://odeme.osym.gov.tr/ adresinden yapılacaktır. Deneme Sınavı ücreti 20 TL olup, sınav sonuçları ALES puanı yerine kullanılamayacaktır.

2018 e-ALES Deneme Sınavına başvuran adaylar aynı zamanda e-ALES ve diğer e-YDS’lere de başvuruda bulunabilecektir.

Başvuru İçin Tıklayınız.

ALES'te açık uçlu soru sorulacak

"ÖSYM'nin başka sınavlarda da açık uçlu soru hazırlığının bulunup bulunmadığına" ilişkin soru üzerine Demir, "Özellikle kısa cevaplı sorular ALES'te olabilir, İş Sağlığı Güvenliği sınavlarında olabilir. Şu an yan dal sınavlarında zaten yapıyoruz. Açık uçlu soru sorma kültürünü biz küçük sınavlarda aşağı yukarı tanıttık. Bu, ilk kez büyük ölçekli bir sınavda olacak." ifadesini kullandı.

"Önümüzdeki yıllarda açık uçlu soruların sayısının artması gündemde mi" sorusuna Demir, "Sonraki yıllar için konuşulacak bir konu. Bu yıl önemli olan, adaylar tedirgin olmasın. Amaç bilen kişinin bilgisini güzel ölçen bir yöntem olduğunu adaylara da göstermek. Ondan sonraki kararlar, daha sonra duruma göre verilebilir." yanıtını verdi.

KPSS120 puan türünün hesaplanmasında hangi dönem YDS sonuçları kullanılacaktır?

2017 KPSS ve ÖABT’de yapılan değişiklikler aşağıda adayların bilgisine sunulmuştur:

KPSS’de Ekonometri Testi yer almayacaktır.

KPSS Puan Türleri ekteki şekliyle yeniden belirlenmiştir. (EK 1)
Lisans düzeyinde yapılan KPSS’lerde alan testleri (İşletme, Muhasebe, Hukuk, Kamu Yönetimi, İktisat, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İstatistik) Cumartesi ve Pazar günlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki veya üç test olarak uygulanacaktır.

Değerlendirmede, adayın en az bir ham puanı bulunmayan testlerin ağırlıklandırıldığı puan türleri hesaplanmayacaktır.

ALES başvuru Kılavuzu güncellendi mi?

09/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6764 sayılı Kanunun 69 uncu maddesi ile değişik 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan;“Sınavlardan sonra Başkanlık veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır” hükmü uyarınca, anılan Kanun değişikliğinin yürürlük tarihinden sonra uygulanacak olan 2016 ALES Sonbahar Dönemi, 2016-YDUS, 2016 e-YDS'ye ilişkin basvuru kılavuzlarinda yer alan "DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ" Bölümü bu doğrultuda güncellenmiştir.

2016 ALES Sonbahar Dönemi, 2016-YDUS, e-YDS 2016/12 adaylarının 16 Aralık 2016 tarihli güncellenmiş Kılavuzları esas almaları gerekmektedir.

Mühendislik tamamlama sınavının puan hesaplamasında ALES kullanılıyor mu?

Mühendislik tamamlama sınavının puan hesaplamasında ALES kullanılacak.

Mühendislik tamamlama sınavının puan hesaplamasında ALES kullanılacak

YÖK Üyesi Abdullah Çavuşoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, Mühendislik Tamamlama Sınavı'nın puan hesaplanmasında ALES'in de kullanılacağını belirtti.

Eşleşen İçerik

..