ÖSYM Aday İşlemleri ALES Başvurusu Yapmak için Tıklayın!

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Başvuru İşlemleriyle alakalı ALES Başvuru Formu,Başvuru Kılavuzu,Başvuru Merkezleri gibi gerekli tüm bilgiler, ilgili tarihler içerisinde ÖSYM'nin (http://www.osym.gov.tr) internet adresinden ulaşılabilecek.

ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ ALES BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Başvuru İşlemleri yine ÖSYM'nin (https://ais.osym.gov.tr/) internet adresinden adaylar tarafından T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile giriş yapılarak bireysel olarak gerçekleştirilecek.

ALES ÖSYM Aday İşlemleri Giriş

ALES ÖSYM Aday İşlemleri Giriş için Buraya Tıklayınız

Adayların Internet Erişim Şifresi Edinmeleri

ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavlar için sistemde daha önceden tanımlanmayan adaylar için Başvuru Merkezlerinden yapılan başvuru işleminde adaylara internet erişim şifresi ücretsiz olarak verilmektedir. Bu şifre, adayın sisteme ilk girişinde aday tarafından bizzat değiştirilir. Bu şifreler geriye dönüşümsüz olarak ve kriptolu olarak sistemimizde tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi bilmesi, görmesi ve edinmesi mümkün değildir.

ALES Sonbahar Dönemi Sınavı Ne Zaman 2018?

2018 ALES (Sonbahar Dönemi) Kasım 2018 tarihinde yapılacak.

Herhangi bir üniversitenin yüksek lisans bölümlerine kayıt yaptırmak isteyen adayların ALES’ten en az 70 puan almaları gerekiyor.

ALES sınavı ne zaman saat kaçta

Sınavda sayısal ve sözel bölümden oluşan bir test uygulanır. 2018 ALES saat 09.30'da başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak.

ALES Puan Hesaplama Nasıl Yapılıyor?

Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

ALES : Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
AP : Adayın ağırlıklı puanı

ÖSYM ALES Sınavı Kaç Yıl Geçerli?

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için, ALES’e girmek gerekiyor.

Türkiye’deki lisansüstü eğitimi programlarında öğrenim görmek isteyenlerin de ALES’e katılması koşulu bulunuyor.

Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde de bu sınavın sonuçları kullanılıyor.

Adaylar sınav sonuçlarını TC Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sitesinden öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Sınavın sonuçları, yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerli olacak.

ÖSYM ALES Sınav Sonuçları Tıkla Öğren

ÖSYM ALES Sınavına Nerede Gireceğim?

ÖSYM ALES Sınavına Giriş Belgesi, başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonları gösterir.

ÖSYM ALES Sınav ve Başvuru Merkezleri

ALES Sınav ve Başvuru Merkezleri her sene ÖSYM tarafından güncellenerek yayınlanmaktadır.

ÖSYM ALES Sınav Merkezlerine Ulaşmak için BURAYA Tıklayınız

ÖSYM ALES Başvuru Merkezlerine Ulaşmak için BURAYA Tıklayınız

ÖSYM ALES Sınav ve Başvuru Merkezlerinin Son Güncel Halini BURADAN Öğrenebilirsiniz.

ÖSYM ALES Sınav Sonucu Öğrenmek için Tıklayın!

ALES Sınav Sonuçları ÖSYM'nin (https://sonuc.osym.gov.tr) internet adresinden açıklanacak.

ÖSYM ALES Sınav Sonucu Öğrenmek için Tıklayınız

Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Sınav sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilere ve sınav sorularının %10’undan oluşturulan Temel Soru Kitapçığı’na ÖSYM'den gelen açıklamayla beraber BURADAN erişilebilecektir.

ALES Puan Hesaplama nasıl yapılır?

ÖSYM ALES Sınav Soruları 2018 Açıklandı mı?

2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
İlkbahar Dönemi: Soru Kitapçıkları (%10) İle Cevap Kâğıtlarının Görüntülenmesi

2018 ALES Sınav Soruları ve Cevaplarına ÖSYM'nin www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

ÖSYM ALES Sınav Soruları 2018 Tıkla Öğren

Mayıs 2018 tarihinde yapılan 2018-ALES İlkbahar Dönemi Sınavına giren adayların cevap kâğıtlarının görüntüleri, sınava giren adayların kendi cevap kâğıtlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'den yapılan duyuru ile erişime açılacaktır. Adaylar kendi cevap kâğıtlarının görüntüsüne, ÖSYM’nin (https://ais.osym.gov.tr) İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

ÖSYM ALES Sınav Arşivi İndirmek için Tıklayın!

ÖSYM Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınladığı Sınav Arşivinde Yer Alan ALES Geçmiş Yıllara Ait Sınav Soru ve Cevaplarını Çözerek Sınavlara Hazırlanabilirsiniz.

Not: ÖSYM Başkanlığı 2014 yılı itibariyle, 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 33 üncü maddesi ile 53 üncü maddesi birinci fıkrası (ç) bendi gereğince aldığı karar doğrultusunda sınav sorularının ancak yüzde 20’isini yayınlama kararı aldı.

Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) / Akademik Pesonel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ( ALES )

2016 ALES Sonbahar Dönemi Soru ve Cevapları

ÖSYM ALES Sınav Görevi Almak için Tıklayın!

ÖSYM ALES Sınav Görevi Almak için Buraya Tıklayınız

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için görevlendirme TERCİH işlemlerine ait İŞLEM/ZAMAN basamakları tarih ve saatleriyle ilgili bilgileri ÖSYM Duyurular bölümünden veya okul Müdürlüğünüzden takip edebilirsiniz.

Görevlilerin “Görevli İşlemleri Sistemi (https://gis.osym.gov.tr/) üzerinden TERCİH işlemlerini yapmaları gerekmektedir.

ÖSYM ANA SAYFA GİRİŞ İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

2018 ALES Başvuru Formu ve Başvuru Kılavuzunu Tıkla-İndir!

2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonbahar dönemi başvuruları başlıyor. ALES başvuru ücreti ne kadar? ALES başvuruları nasıl yapılacak? ALES başvuru ücretinin yatırılacağı bankalar hangileri?

2018 ALES BAŞVURU FORMU VE BAŞVURU KILAVUZU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

2018 ALES BAŞVURU İŞLEMLERİNİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES 2018) sonbahar dönemi başvuruları, Eylül - Ekim 2018 tarihleri arasından ÖSYM tarafından alınacak. ALES başvuru kılavuzu ÖSYM’nin internet sitesinde yayınlanacak. ALES 2018 başvuru formu ve kılavuzunu indirmek ve başvuru yapmak için Tıklayın...

Pedagojik Formasyon için ALES’e Girme Zorunluluğu Getirildi

Geçtiğimiz yıl YÖK, Pedagojik formasyon için ALES şartı getirdi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK)tarafından izin verilen yükseköğretim kurumlarındaki öğretmenlik sertifika programlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde de ALES sonuçları kullanılıyor. Öğretmenlik sertifika programlarına başvuruda bulunmak isteyenlerin bu sınava girmeleri zorunludur.

ALES’e Kimler Girebilir?

Yılda iki kez yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (ALES), yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atamalarda, lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların bu sınava katılması gerekir. ALES’e bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

Sınavda alınan puanlar, istenildiğinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilecektir.

ALES Hangi Tarihlerde Yapılacak 2018?

ALES yılda iki kez, ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yapılıyor.

2018 ALES İlkbahar Dönemi Sınavı Mayıs 2018 tarihinde,

2018 ALES Sonbahar Dönemi Sınavı ise Kasım 2018 tarihinde yapılacak.

ALES 2018 İlkbahar Dönemi Sınavına başvurular Mart 2018 tarihleri arasında,

ALES 2018 Sonbahar Dönemi Sınavına başvurular ise Eylül - Ekim 2018 tarihleri arasında alınacak.

ALES NEDİR?

Eşleşen İçerik

..