ALES Sınav Giriş Belgesini Nasıl Edineceğim?Artık ÖSYM sınav başvuru belgelerini adayların adreslerine göndermiyor. Sınava 1 hafta kala gibi bir süre içerisinde ÖSYM'nin (https://ais.osym.gov.tr/) internet sitesinden sınava giriş belgelerine ulaşabilirsiniz. Sınava giriş belgelerin siyah-beyaz ya da renkli çıktısını alarak sınava girerken yanında bulundurmanız gerekiyor.

ALES Sınav Giriş Belgesi Almak için Tıklayınız

ALES sınavında yanında bulunması gerekenler neler?

a) 2017..ALES ............. DÖNEMİ SINAVA GİRİŞ VE KİMLİK BELGESİ:

Belgede, adayın kimlik bilgileri, fotoğrafı ile sınava gireceği merkez, sınav tarihi ve saati, sınava girilecek bina ve salon yazılı olacaktır.

b) FOTOĞRAFLI VE ONAYLI ÖZEL KİMLİK BELGESİ:

Sınava girebilmek için Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinden başka, adayın kimliğini gösteren fotoğraflı ve soğuk damgayla onaylı bir
belge (Sadece nüfus cüzdanı veya pasaport özel kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.)gerekmektedir.

c) BİR FOTOĞRAF:

Sınavda görevliler, adayı kolaylıkla tanıtabilecek bir fotoğraf isteyebilirler. Bu amaçla, her adayın yanında kendini açık bir şekilde tanıtan bir fotoğraf bulundurması gereklidir. Her aday bu fotoğrafın arkasına mutlaka T.C. Kimlik Numarasını, adını ve soyadını yazmalıdır.

Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinin aslı ile özel kimlik belgesini yanında bulundurmayan bir aday, gerekçesi ne olursa olsun sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır. Adayların sınav binasına cep telefonu ile girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu nedenle adayların sınava gelirken cep telefonlarını yanlarında bulundurmamaları gerekir.

Adaylar sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat getirmeyeceklerdir. Bu gereçler bütün adaylara ÖSYM Başkanlığınca sağlanacaktır. Adayların sınava yiyecek, içecek, su getirmeleri de kesinlikle yasaktır. Su ve şekerleme de adaylara ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve dedektörle aranacak; çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar ile küpe, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar ve her türlü elektronik/mekanik cihaz sınav binasına kesinlikle alınmayacaktır.

Sınav öncesinde, sınav esnasında ya da sınav sonrasında bina içerisinde cep telefonu veya her türlü elektronik cihaz taşıdığı tespit edilen adayın sınavı iptal edilecektir. Bina girişinde yığılmaya yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az bir saat öncesınav yapılacak bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir

Konular