ALES Sınav Kapsamı ve İçeriği Nedir?Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yılda iki dönem olarak yapılmaktadır.Adaylar, sınava gelirken yanlarında sınava girecekleri yer bilgisini gösteren fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi, nüfus cüzdanı, pasaport, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesini bulundurmaları gerekiyor.

ALES’in kapsamı soru sayısı ve sınav saati

81 il merkezi ile Lefkoşa’da ve Bişkek'te (Kırgızistan)gerçekleştirilecek olan ALES Sınavı 9.30’da başlayacak ve 150 dakika sürecek. Sınavda sayısal ve sözel bölümden oluşan bir test uygulanacak.

ALES’in kapsamı testlerin içeriği

ALES’te uygulanacak testin sayısal bölümünde 40’ar sorudan oluşan iki test (Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri); sözel bölümünde ise 40’ar sorudan oluşan iki test (Sözel-1 ve Sözel-2 Testleri) yer alacak.

Adaylar, dört testten, yüksek olarak hesaplanmasını istedikleri ağırlıklı puana uygun en az üçünü seçerek toplamda 120 soru cevaplandırmış olacaklar. Adaylar istedikleri takdirde bütün testleri de cevaplandırabilecek.

ALES’te Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacak. Sayısal-2 Testindeki soruların, Sayısal-1 Testindeki sorulara göre daha ileri düzey sorular olacak. Sözel-1 ve Sözel-2 Testleri ise, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacak. Her bir testteki sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.

Konular