ALES'te ne tür sorular çıkmaktadır?ALES'in sayısal bölümünde 40’ar sorudan oluşan iki test (Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri) vardır. Sözel bölümünde ise 40’ar sorudan oluşan iki test (Sözel-1 ve Sözel-2 Testleri) bulunmaktadır. Adaylar, dört testten, yüksek olarak hesaplanmasını istedikleri ağırlıklı puana uygun en

az üçünü seçerek toplamda en az 120 soru cevaplandıracaklardır. Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik sorular vardır. Sözel-1 ve Sözel-2 Testleri ise, sözel akıl yürütme(muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır. Adayların özellikle sınava girmeden önce mantık yürütme soruları çözmeleri önerilir.

ALES'TEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

Üniversiteler minimum 55 puan alınmasını isterler. Bazı üniversiteler ya da programlar en az 70-75 puan alınmasını isteyebiliyorlar. Hangi program için ne kadar ALES puanının alınması gerektiği ile ilgili genel bir şey söylenemez. Her üniversitenin, hatta her programın ALES puan talebi farklı olabilir.
ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, ilgili senato tarafından belirlenir. İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü, yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebileceği gibi diploma notu, mülakat sınavı, bilim sınavı, yabancı dil yeterlilik derecesi gibi unsurları da değerlendirmeye katabilir.

Konular