Yabancı dil tazminatı dilekçe örneği......................................... GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

........................... DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

{Tarih}


2017-YDS Sonbahar Dönemi Yabancı Dil Sınavı’nda, ilgili ekte görüldüğü üzere İngilizce dilinden C düzeyinde 75,00 puan aldım.

Bu sonuca göre 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 2. maddesi gereği hak ettiğim dil tazminatımın tarafıma verilmesini arz ederim.

{Ad Soyad}

Sicil No: {SicilNo}

Telefon: {TelefonNumarası}

EK-1: Sınav Sonuç Belgesi

--------------------------------------------------------------------------

Yabancı Dil Tazminatı Kanun Maddesi

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 2nci maddesine göre ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil seviye tespit sınavı (YDS) sonucunda her bir dil için (A) düzeyinde başarılı olanlara 1500, (B) düzeyinde başarılı olanlara 600, (C) düzeyinde başarılı olanlara 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere devlet memurlarına Maliye Bakanlığının teklifi ve Başbakan onayı ile belirlenecek miktarlarda aylık yabancı dil tazminatı ödenebilir.

Ödenecek yabancı dil tazminatı farklı diller için farklı miktarlarda belirlenebileceği gibi, personelin görev yeri, kadro unvanı ve sorumluluğuna, bildiği yabancı dil sayısına ve düzeyine göre de farklı miktarlarda belirlenebilir.

Dil Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Dil Tazminatı = Memur Maaş Katsayısı x Gösterge Rakamı (2014 Memur Maaş Katsayısı: 0,076998)
Örneğin Yabancı Dil Bilgisinden Yararlanılan Personel İçin B Düzeyi Yabancı Dil Tazminatı Tutarı= 0,076998 x 600 = 46,20 TL

Konular