ALES Sayısal Puanına göre Mühendislik Tamamlama Tercihi yapılabilecekTeknik Öğretmenlerin Mühendislik Tamamlama Eğitimleri için her sene Ankara’da girdikleri Mühendislik Tamamlama Sınavları kaldırıldı. Artık ALES – Sayısal Puanına göre Mühendislik Tamamlama Tercihi yapılabilecek.

Teknik Öğretmenlerin Mühendislik Tamamlama Eğitimleri için her sene Ankara’da girdikleri Mühendislik Tamamlama Sınavları kaldırıldı. Artık ALES – Sayısal Puanına göre Mühendislik Tamamlama Tercihi yapılabilecek.

YÖK tarafından yapılan düzenleme ile 3795 sayılı Kanun’un 4. maddesi gereğince hazırlanan ve 07.08.1992 tarihli ve 21308 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği” değiştirilmiş oldu.

Buna göre Ankara’da senede 1 kez yapılan Mühendislik Tamamlama Sınavı kaldırılarak, bu sınavın misyonu ALES – Sayısal sınavına yüklendi.

Sonbahar ALES Sınavı Mühendislik Tamamlama Yerleştirmelerinden sonra yapıldığı için MTS yerine sayılacak olan sınav İlkbahar ALES olacak. 2017 İlkbahar ALES yenilenen sistemin ilk kez uygulandığı sınav olacak.Taban Puan 50 Olarak Kaldı

Mühendislik Tamamlama Sınavında da kullanılan Taban Puan Sistemi ALES – Sayısal Sınavında da uygulanacak.

Buna göre Mühendislik Tamamlama Programı Tercihi yapabilmeniz için Min. 50 Puan almış olmanız gerekecek.

Alacağınız puan ne kadar yüksek olursa ilk tercih ettiğiniz Mühendislik Tamamlama Eğitimi veren Üniversiteye yerleşme ihtimalinizde o kadar yüksek olacak.Yeni uygulama Genel Kurul’un 10.11.2016 tarihli toplantısında karara bağlanmış ve uygulama aşamasına geçilmiştir.MTS Yerine İlkbahar ALES Geçerli Olacak

Eski sistemde ALES seviyesinde soru sorulmasına rağmen farklı bir isimle ayrıca gerçekleştirilen MTS yeni düzenleme ile ALES ile birleştirilmiş oldu.

Bunun Mühendis Adayları için 2 avantajı oldu.

Bunlardan ilki artık ALES ile giriş yapılacağı için Sınava Hazırlanma konusunda daha fazla kaynak ve doküman bulabilecekler.

İkincisi ise sınav noktalarının daha fazla olmasından dolayı tek bir sınav için Ankara’ya gidip gelmek zorunda kalmayacaklar.

ALES başvuru sayısı 1.000 kişiden fazla olan tüm illerde yapılmaktadır. Başvuru sayısı 1.000 kişiden az ise o ilde yapma yada yapmama kararı ÖSYM tarafından verilmektedir. Ama genellikle Tüm İllerde Sınav yapılmaktadır.

Konular