ALES'te sözel puanda ilk sırada olan üniversite hangisi?

ÖSYM tarafından ilk kez hazırlanan 2017 Sonbahar Dönemi ALES Raporu'na göre en az 100 mezunu ya da öğrencisi sınava giren üniversiteler arasında yapılan değerlendirmeye göre Boğaziçi Üniversitesi, ALES eşit ağırlık ve sözel puan ortalamasında, İTÜ ise sayısal puan ortalamasında ilk sırada yer aldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) ilişkin analizlerin bulunduğu 2017 Sonbahar Dönemi ALES Değerlendirme Raporu'nda, sınava ilişkin önemli veriler yer aldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan raporun sonucuna göre mezuniyet üzerinden geçen yıllar, sınav başarısına olumsuz yansıyor. Rapor, özellikle 2008 ve öncesinde mezun olan adayların puan ortalamalarının düşük, 2009 yılı ve sonrasında mezun olan ve eğitimine hala devam eden adayların puan ortalamalarının ise yüksek olduğunu ortaya koydu.

Raporda, sınavı geçerli sayılan 21 bin 660 adaydan 105 bin 884'ü erkek (yüzde 47,8), 115 bin 776'sı (yüzde 52,2) ise kadın olarak yer aldı. 2017 sonbahar döneminden itibaren sayısal ve sözel olmak üzere iki teste indirgenen ALES'te, adaylara 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yöneltildi. Katılımcıların sayısal testi puan ortalaması, 50 soru üzerinden 18,59 olarak hesaplanırken, sözel testi puan ortalaması 50 soru üzerinden 30,37 olarak belirlendi.

EŞİT AĞIRLIK VE SÖZEL PUANDA BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İLK SIRADA

ÖSYM'nin raporunda söz konusu dönemde adayların mezun oldukları ve halen eğitim aldıkları üniversitelere göre puan ortalamaları ve en az 70 puan alan aday sayılarına ilişkin bilgilere de yer verildi.

Tüm puan türlerinde en az 100 mezunu ya da öğrencisi sınava giren üniversiteler dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, en yüksek puan ortalamasına sahip üniversiteler de ortaya çıktı. Buna göre eşit ağırlık ve sözel puan kategorisinde Boğaziçi Üniversitesi mezunu ve öğrencisi adaylar, sayısal puan türünde ise İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu ve ögrencisi adaylar ilk sırada yer aldı.

Boğaziçi Üniversitesi mezunu ve öğrencileri "eşit ağırlık"ta 78,63, "sözel"de 77,80 ortalamaya sahipken, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu ve öğrencilerinin sayısal puan türünde ortalamaları 79,03 olarak belirlendi.

Adayların mezuniyet tarihlerine ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı rapora göre mezuniyetinden bu yana en az dokuz yıl geçen adayların ortalamalarının düşüş gösterdiği belirlendi. Özellikle 2008 yılı ve öncesinde mezun olan adayların puan ortalamaları düşük, 2009 ve sonrasında mezun olan ve eğitimine hala devam eden adayların puan ortalamaları yüksek çıktı.

Eşit ağırlık ve sözel puan türünde adaylar, yoğunlukla 60-69 puan aralığında yer aldı. Sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde 20-29 puan aralığında kalan hiçbir aday olmazken, sözel puan türünde bu puan aralığında aday olduğu tespit edildi.

Bulgular, sınava katılan adaylar için sayısal testin görece zor, sözel testin daha kolay olduğunu gösterdi. Sayısal testte adaylar, yetenek düzeyleri açısından daha farklı iken sözel testte benzer yetenek düzeyinde çıktı.

Analizler sonucunda hem sayısal hem de sözel testlerin "ayırt ediciliği yüksek" sorulardan oluştuğu görüldü. Bu bağlamda ALES'in, sayısal ve sözel akıl yürütme becerileri açısından yüksek ve düşük başarı gösteren adayları ayırt edebildiği sonucuna varıldı.

HER ÜÇ ALANDA DA SINAVA GİREN KADIN SAYISI ERKEKLERDEN FAZLA

Sayısal ve eşit ağırlık alanlarında sınava giren kadın ve erkek aday sayıları birbirine yakın iken, sözelde kadın aday sayısı erkek aday sayısının yaklaşık 1,5 katı oldu. Her üç alanda da erkeklerden daha fazla kadın aday sınava girdi.

Öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda 70 ve üzerinde puan alma zorunluluğu bulunduğundan, 70 puan ölçütüne erişen ya da bu ölçütü aşan adaylara ilişkin dağılımlar da raporda incelendi.

70 ve üzerinde puan alan adayların yüzde dağılımı açısından bakıldığında sırasıyla sayısal ve sözel alan adaylarının en başarılı gruplar olduğu belirlenirken, eşit ağırlık puan türünde de en başarılı grup yine sayısal alan adayları oldu.

Sayısal alan adayları, hem sayısal hem de eşit ağırlık puan türlerinde diğer adaylardan daha başarılı oldu, sözel puan türünde ise diğer adayların kısmen altında kaldı.

Sözel puan türünden sınava girenler ise sözel, eşit ağırlık ve sayısal alanlarında başarılı oldu.

CİNSİYET DAĞILIMLARI

Sayısal puan dağılımına bakıldığında sınava girenlerin 66 bin 490 adayın 34 bin 80'inin erkek, 32 bin 410'unun ise kadın olduğu görüldü.

Yalnız sayısal puan türünde erkek aday sayısı kısmen fazla olsa da eşit ağırlık ve sözel puan türlerinde kadın adayların sayısının erkek adaylardan önemli ölçüde fazla olduğu belirlendi.

Her iki cinsiyet grubunda da sayısal puanlar 50-59, 60-69 ve 70-79 puan aralıklarında yoğunlaştı.

Kadın adaylar daha çok 50-59 ve 60-69 puan, erkek adaylar ise daha çok 70-79 ve üzerinde sayısal puan aldı.

Eşit ağırlıkta her iki cinsiyet grubunda da yoğunluk 60-69 puan aralığında tepe noktasına ulaşırken gruplardaki adayların büyük kısmı 50-59 ile 70-79 aralığında puan aldı.

Sözel puan dağılımlarına bakıldığında kadın adaylar 60-69 ve 70-79 puan aralığında erkeklerin önüne geçti.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Eşleşen İçerik

..